نت شکن : تبدیل کانفیگ v2ray به QR Code
نت شکن

نت شکن

آخرین فیلتر‌شکن (اینترنت برای همه یا هیچ‌کس)

تبدیل کانفیگ v2ray به QR Code

در این صفحه میتوانید کانفیگ v2ray را به QR code تبدیل نمایید، همچنین در صورت نیاز کد رمزگذاری شده آن‌را دریافت نمایید.