نت شکن : محاسبه رایگان شبا
نت شکن

نت شکن

آخرین فیلتر‌شکن (اینترنت برای همه یا هیچ‌کس)

محاسبه رایگان شبا

محاسبه  کد شبا تمامی بانک‌ها با یک کلیک
شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می‌شود، شماره‌ای است 24 رقمی مطابق با استاندارد ISO-13616 که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می‌کند.
آشنایان و طرف‌های تجاری شما با استفاده از «شبا» می‌توانند بدون نیاز به ذکر نام بانک، نام یا کد شعبه، نوع حساب و اطلاعات نظیر آن، بصورت الکترونیکی وجه برایتان حواله کنند.
در این بخش می‌توانید با وارد کردن شماره حساب بانکی شماره شبای مربوط به آن را دریافت کنید.

در این بخش میتوانید شماره شبا بانک سینا و سایر بانک‌ها را محاسبه نمایید.

درباره بانک سینا:

بانک سینا در تاریخ 28 اسفند 1387 مجوز تأسیس را دریافت کرد. این بانک قبل از این به‌عنوان موسسه مالی و اعتباری سینا فعالیت می‌کرد که این موسسه نیز پیش از ان با نام موسسه مالی اعتباری بنیاد از سال 1364 فعالیت خود را آغاز کرده بود.
سهام‌دار عمده این بانک بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی است.