نت شکن : محاسبه رایگان شبا
نت شکن

نت شکن

آخرین فیلتر‌شکن (اینترنت برای همه یا هیچ‌کس)

محاسبه رایگان شبا

محاسبه  کد شبا تمامی بانک‌ها با یک کلیک
شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می‌شود، شماره‌ای است 24 رقمی مطابق با استاندارد ISO-13616 که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می‌کند.
آشنایان و طرف‌های تجاری شما با استفاده از «شبا» می‌توانند بدون نیاز به ذکر نام بانک، نام یا کد شعبه، نوع حساب و اطلاعات نظیر آن، بصورت الکترونیکی وجه برایتان حواله کنند.
در این بخش می‌توانید با وارد کردن شماره حساب بانکی شماره شبای مربوط به آن را دریافت کنید.

در این بخش میتوانید شماره شبا بانک کشاورزی و سایر بانک‌ها را محاسبه نمایید.

درباره بانک کشاورزی:

بانک کشاورزی یکی از بانک‌های تخصصی کشور بیشتر پر بخش کشاورزی و زیر بخش‌های آن فعال است. این بانک در بیست و یکم خرداد سال 1312 تأسیس شد. هم‌اکنون با پشتوانه هشتادویک سال تجربه خدمت‌رسانی به‌عنوان یک بانک پیشرو درزمینهٔ ارائه خدمات بانکی به همه مردم در سراسر کشور در حال فعال است.
 
در برخی دوره‌های زمانی نام بانک دستخوش تحولاتی شده و در برخی مواقع نیز اساس‌نامه و مأموریت‌های آن نیز در راستای تأمین مالی بخش کشاورزی و زیر بخش‌های آن به‌عنوان یکی از زیر بخش‌های اثرگذار بر اقتصاد کشور و موتور مولد تولید که منجر به رشد اقتصادی می‌گردد تغییر یا تکمیل‌شده است.
 
مراحل تأسیس بانک
 
1- بانک فلاحتی و صنعتی (1312)
پیشنهاد تأسیس بانک فلاحتی و صنعتی ایران به هیئت‌وزیران
تدوین قانون اجازه تأسیس بانک فلاحتی و صنعتی توسط هیئت‌وزیران و تصویب نهایی آن توسط مجلس شورای ملی
 آغاز به کار بانک فلاحتی و صنعتی در تاریخ 21-3-1312
 تشکیل نخستین مجمع عمومی بانک فلاحتی و صنعتی
 
2- بانک کشاورزی و پیشه و هنر (1318)
 تغییر اساسنامه بانک در اواخر سال 1318
 تغییر نام بانک فلاحتی و صنعتی به بانک کشاورزی و پیشه و هنر
 
3- بانک کشاورزی ایران (1332)
 تغییر نام بانک کشاورزی و پیشه و هنر به بانک کشاورزی ایران
 احداث ساختمان مرکزی سابق بانک طی مدت 3 سال توسط مهندسان ایرانی
 آغاز به کار بانک فلاحتی و صنعتی در تاریخ 25-4-1332
 
4- بانک اعتبارات کشاورزی و عمران و روستایی ایران (1342)
 تغییر نام بانک کشاورزی ایران به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران
 تغییر نام بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی به بانک کشاورزی در سال 1345
 تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران در سال 1345
 
5- بانک تعاون کشاورزی ایران (1348)
 تصویب قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران
 تغییر نام بانک کشاورزی ایران به بانک تعاون کشاورزی ایران
 تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران به بانک توسعه کشاورزی ایران
 
6- بانک کشاورزی ایران (1358)
 ادغام دو بانک تعاون کشاورزی ایران و بانک توسعه کشاورزی