نت شکن

نت شکن

آخرین فیلتر‌شکن (اینترنت برای همه یا هیچ‌کس)

محاسبه رایگان شبا

محاسبه  کد شبا تمامی بانک‌ها با یک کلیک
شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می‌شود، شماره‌ای است 24 رقمی مطابق با استاندارد ISO-13616 که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می‌کند.
آشنایان و طرف‌های تجاری شما با استفاده از «شبا» می‌توانند بدون نیاز به ذکر نام بانک، نام یا کد شعبه، نوع حساب و اطلاعات نظیر آن، بصورت الکترونیکی وجه برایتان حواله کنند.
در این بخش می‌توانید با وارد کردن شماره حساب بانکی شماره شبای مربوط به آن را دریافت کنید.

در این بخش میتوانید شماره شبا بانک قوامین و سایر بانک‌ها را محاسبه نمایید.

درباره بانک قوامین:

بانک قوامین در ابتدای دهه 70 حضور در نظام پولی و بانکی کشور را بانام صندوق قرض‌الحسنه ناجا و برای خدمات مالی کارکنان نیروی انتظامی آغاز کرد و پس‌ازآن در سال 79 با تغییر نام به موسسه پس‌انداز و قرض‌الحسنه قوامین از خدمات به کارکنان ناجا به عموم مردم تسری داد.
این بانک در سال 83 شرایط ورود به شبکه بانکی کشور را با عنوان موسسه مالی و اعتباری به دست آورد و پس‌ازآن در سال 91 بر اساس مجوز بانک مرکزی به‌طور رسمی به بانک قوامین تغییر نام داد.
بانک قوامین با شعار امین مردم ایران‌زمین، بیست و سومین بانک خصوصی کشور است.